SUT - ProtokolKRONİK HASTALIKLARDA İLAÇ ve TIBBİ MALZEME TEMİNİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER SSS

KRONİK HASTALIKLARDA İLAÇ ve TIBBİ MALZEME TEMİNİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

* Raporlu tüm ilaçlar (Kırmızı, Yeşil reçeteli ilaçlar da dahil olmak üzere) 418 uyarı kodu seçilerek verilebilir kırmızı ve yeşil reçeteler medula sistemi ve reçetem sisteminde ilaç adetleri birbirine entegre olmak durumundadır.

*Yeşil ve kırmızı reçeteli ilaçlar REÇETEM BİLGİ SİSTEMİ’nde (https://recetem.enabiz.gov.tr/)aynı şekilde kronik hastalıklarda ilaç temini kutucuğu işaretlenerek verilmelidir. Bu şekilde girilen reçeteler elektronik reçete sayılmaktadır. İl sağlık müdürlüğünden matbu reçete talep edilmeyecektir.

*Kan ürünleri, sıralı dağıtım kapsamındaki diyaliz reçeteleri (eritropoetin ve darbopoetinler) güncel tetkik istenmeksizin verilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken bölgemizdeki reçete sırasına dikkat etmektir.

*Reçetede güncel tetkik ya da değer istenen hiçbir ilaç için (revolade, thincal, exjade, ferriprox, fesor, febind, renalamer, perfose, parical vs) tahlil sonucu istenmemektedir.

*01 OCAK 2020 tarihi itibariyle biten bütün raporlar 28.02.2021 tarihine uzatılmıştır. Bunlara 6 aylık Süre ile çıkarılan mama raporları, avodart, xarelto, eliquis raporları dahildir.

*ilaca ait SUT'ta belirtilen özel koşullara dikkat etmek gerekiyor. Brilinta için rapor süresi 1 yıldır. Hastada aynı durum oluşmaz ise hasta daha fazla BRİLİNTA alamaz. Mamalar 1 aylık dozda verilir. Bunun gibi özel düzenleme yapılan ilaçlara dikkat etmemiz gerekir.

*Endikasyon dışı kullanımı için sağlık bakanlığı ek onayı alınan raporlarda, endikasyon dışı kullanım belgesinin süresi 01 OCAK 2020 tarihi ile biten belgelerin süresi ikinci bir duyuruya kadar uzatılmıştır. Bu ilaçlar meduladaki 418 uyarı kodu ile eczanelerden temin edilebilir.

*Yurt dışı kullanım onayı veya yurt dışı endikasyon dışı hasta bazlı ve etkin madde belirtilerek verilen onay süreleri;01 OCAK 2020 tarihinde ve sonrasında bitecek olanların süreleri ikinci bir duyuruya kadar uzatılmıştır.

*Yurt dışı ilaçlar için uygun raporları olan (süresi bitmemiş veya 01 OCAK 2020 tarihinden itibaren biten veya bitecek olan) hastaların, ithalata yetkili kuruluşlar (TEB, SGK veya USHAŞ) tarafından sisteme manuel olarak yapılacak girişler reçete olarak kabul edilecek ve ilaç temini sağlanacaktır.

*Tıbbi malzeme raporlarının süresi 01 OCAK 2020 tarihinde bitmiş olan hastaların rapor süreleri 30.11.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Manuel raporlar eczane tarafından “ASLI GİBİDİR” yazılıp kaşe ve imza yapılarak gönderilebilir.

*Tıbbi malzemeler devam reçetesi olarak sisteme girilirken tesis kodu alanına 11990099 doktor tescil numarasına 000000 olarak girilmesi gerekir.

*Tıbbi malzemeleri eczaneler devam reçetesi ile hastanın bir önceki kullanım adedi dikkate alınarak 3 aylık dozda verilebilir.

*Geçici koruma kanunu kapsamında olan hastalara da devam reçetesi girilebilir.

*Bütün devam reçetelerine reçete arkası çıktı alınıp ilacı teslim alan kişi tarafından ad, soyad, kimlik no yazılıp imzalanmalıdır.

***Titck tarafından özel düzenleme yapılan ilaçlar için aşağıdaki tabloları lütfen inceleyiniz.


1.İlaç güvenlik izlem formlarıyla verilen ilaçlar için izlenecek yol aşağıdaki gibidir(Hâlihazırda bu ilaçları kullanmakta olan hastalar içindir, yeni hastaları kapsamamaktadır.)


İlaçlar İzlenecek Yol
Enbrel
Humira
Amgevita
Xeljanz
Cimzia
Verxant
Simponi
Mavenclad
Copellor
İlaris
Actemra (sc formu)
Orencia (sc formu)
Stelara (sc formu)
1. Hasta eczaneye gider.

2. Eczacı, sağlık kurulu raporu olan kronik hastalar için “İlaç Güvenlik İzlem Formu” doldurul ması şartı olmaksızın her seferinde 90 günlük tedaviyi içeren miktarda ve bir önceki reçetede yazan doz miktarı kadar ilacı hastaya verir. Hastalar, ilaçların kullanımına devam etmeleri ve hangi sıklıkla uygulayacakları konusunda hekimlerinin tavsiyelerine uyarlar.
Mabthera,
Truxima.
Remicade,Remsima
Benlysta
Actemra (iv formu)
Ocrevus
Gazyva
Entyvio
Lemtrada
Stelara (iv formu)
Orencia (iv formu

1. Hasta eczaneye gider.
2. Eczacı, sağlık kurulu raporu olan kronik hastalar için “İlaç Güvenlik İzlem Formu” doldurulması şartı olmaksızın her seferinde 90 günlük tedaviyi içeren miktarda ve bir önceki reçetede yazan doz miktarı kadar ilacı hastaya verir.
3. Hasta, enfeksiyon riskini azaltmak için tercihen yoğun olmayan ve/veya daha küçük bir sağlık kuruluşuna temiz alandan başvurarak ilacını uygulattırabilir. Hastalar, ilaçların kullanımına devam etmeleri ve hangi sıklıkla uygulayacakları konusunda hekimlerinin tavsiyelerine uyarlar

2. Kısıtlı Dağıtımı olan İlaçlar için İzlenecek Yol: (Hâlihazırda bu ilaçları kullanmakta olan hastalar içindir, yeni hastaları kapsamamaktadır.)

ilaçlar

Riskleri

İzlenecek yol

1. Hasta eczaneye gider.

2. Eczacı, teratojen ilaçlar için hastanın gebelik ihtimalini sorgular.

3. Eczacı, sağlık kurulu raporu olan kronik hastalar için her seferinde 90 günlük tedaviyi içeren miktarda ve bir önceki reçetede yazan doz miktarı kadar ilacın hastaya verilmesi için ecza deposunu arar ve ilacı ister.

4. Eczacı ecza deposundan gelen ilacı hastaya verir. Hastalar, ilaçların kullanımına devam etmeleri ve hangi sıklıkla uygulayacakları konusunda hekimlerinin tavsiyelerine uyarlar. Söz konusu uygulamada üçüncü kuruluşlar devrede değildir.

Thalidomide

Teratojen

Revlimid

Rivelime

Paused

Teratojen

Imnovid

Pomalem

Teratojen

Tracleer

Diamond

Tractan

Zepahex

Boselix

·Teratojen

· Karaciğer hasarı

· Kan değerlerinde

· bozulma

Ampaho

Volibris

Volimra

·Teratojen

· Karaciğer hasarı

· Kan değerlerinde

· bozulma

Opsumit

·Teratojen

· Karaciğer hasarı

· Kan değerlerinde

· bozulma

Xyrem

· SSS depresyonu

· Nöropsikiyatrik olaylar

Jinarc

· Teratojen

· Karaciğer/böbrek toksisitesi

Soliris

·Enfeksiyon

Hasta tedavi görmekte olduğu hastaneye temiz alandan başvuru yaparak eczanesinden ilacını alır ve uygulattırır. Hastalar, ilaçların kullanımına devam etmeleri ve hangi sıklıkla uygulayacakları konusunda hekimlerinin tavsiyelerine uyarlar.

KESİNTİ NEDENİ

İTİRAZ NEDENİ

İTİRAZ KOMİSYONU SONUCU

ÜST İTİRAZ KOMİSYON SONUCU

Hastanın raporunda Ensure mama yazmasına rağmen eczane Ensure Plus mama vermiştir.

Rapor ve reçetedeki bu farkın gözden kaçırıldığı hastanın durumunun kritik olduğu belirtilmiş ve itiraz edilmiştir.

İtiraz komisyonu ortak bir karar alamamış üst komisyona sevk edilmiştir. 20.02.2019

Majistral reçetede yazılı olan Dermovate 50 gr merhem yerine Psovate 25 gr merhem kullanılmış ve sistemden muadil seçeceği seçilmemiştir.

Majistral reçete hazırlanırken Dermovate 50 gr merhem yerine eşdeğeri Psovate 50 gr merhem kullanılmış manuel reçete girişinde de Psovate 50 gr merhem karekodu sonlandırılmıştır. Kurum geri ödeme sisteminde fiyatları bakımından kurum zarara uğratılmamış ve hasta mağduriyeti yaşanmamıştır. Ayrıca Psovate 25 gr merhem üretilmediği eczacı tarafından ispatlanmıştır.

Kesintinin iptaline karar verilmiştir.19.07.2019

Tavanic 500 mg tb. için eczane ‘uyarı kodu’ olarak ‘kültür-antibiyogram’ kodunu girmiştir. Fakat reçete ekinde kültür-antibiyogram sonuç belgesi yoktur.Reçete önce iade edilmiş belge olmadığı eczacı tarafından belirtilince kesinti yapılmıştır.

Uyarı kodunun sehven yanlış girildiğini, reçetenin iade edildiği tarihte ‘pnömoni’ teşhisinin ekletildiği görülmüştür.

Kesintinin iptaline karar verilmiştir.24.10.2019

Lamictal DC 50 mg tab. İçin anksiyete raporu olan hastanın ilacında Ek 4 D listesinde anksiyete kodunda endikasyon uyumu arandığı için kesintiye gidilmiştir.

Hastanın ilacı aldığı tarihte aktif Epilepsi raporu olduğu ve işlem yapılan 20.00 rapor kodu ile çıkan raporun açıklamalar kısmında Epilepsi teşhisinin eklendiği görülmüştür. Epilepsi teşhisinde endikasyon uyumu aranmamaktadır.

Kesintinin iptaline karar verilmiştir.24.10.2019

Ketosteril 100 film tb. için rapor 09.11.2018 tarihinde çıkıyor hasta ilacını ilk 12.11.2018 tarihinde alıyor. Daha sonra hasta ilacı 10.04.2019 ve 06.05.2019 tarihinde alıyor.Serum albümin düzeyinde ilk 6 ayın sonunda %lik artış sağlanamıyor.09.08.2019 tarihinde eczane tarafından ilaç veriliyor.

Eczanenin reçeteyi karşıladığı tarihte hastanın albümin düzeyi 4 mg/dl’nin altında ve hastanın tedavisinin 06.05.2019 tarihinde aldığı reçeteden sonra kesildiğinin anlaşılması üzerine itiraz edilmiştir.

Kesintinin iptaline karar verilmiştir.16.12.2019

Tebokan Special için raporun tanı bilgilerinde uyumlu ICD-10 kodu olmamasından dolayı kesintiye gidilmiştir.23.03.2020

Gerekli ICD-10 kodlarından bir tanesi rapor tanı bölümüne eklenememiş ancak raporun açıklamalar kısmına uyumlu ICD-10 kodlarından bir tanesi açıklaması ile birlikte eklenmiştir. Kesintiye itiraz edilmiştir.

İtirazımız sonucu mutabakat sağlanamamış ve dosya üst itiraz komisyonuna gitmiştir.

Üst itiraz komisyonundan dosya sonucu müspet gelmiş ve kesinti iptal edilmiştir.

Güncel Ek-4D Listesi


Copyright © 2018 41. Bölge Tokat Eczacı Odası. Tüm hakları 41. Bölge Tokat Eczacı Odası'na aittir.
İnternet sayfamıza giren tüm kullanıcılar Gizlilik Politikası'nı kabul etmiş sayılır.