Etkin Hasta İlişkileri Yönetim Konulu Meslek İçi Eğitim hk...


      14 Nisan 2018 Cumartesi günü saat 10.00'da Odamız toplantı salonunda Doç.Dr. Buket AKSU'nun sunumu ile “Etkin Hasta İlişkileri Yönetimi” Konulu Meslek İçi Eğitim düzenlenecektir. Eğitim ücreti 50.00 TL olup katılmak isteyen eczacılarımızın Odamıza bildirmeleri gerekmektedir.

      Eğitim içeriği: Topluma en yakın sağlık danışmanı olarak nitelendirilen eczacıların, danışmanlık görevlerini etkin bir şekilde yapabilmeleri için de iyi iletişim becerilerine sahip olmaları gerekmektedir. Bu amaçla eczacıların farklı profillerle iletişim becerilerini geliştirmeleri şarttır. Eğitimin amacı etkin iletişim kurallarını incelemek, hasta ile iletişimde etkili iletişim teknikleri, hastalarımızı etkilemek için etkin beden dilini kullanabilmek, hasta memnuniyetinde hassas değerler, profesyonel davranış becerileri, zor hastalarla başa çıkma yöntemleri, farklı dinleme türlerini ve iyi dinleme becerilerinin önemini incelemek, geri bildirim verme becerimizi geliştirmek, hastayı çözüme dahil edebilmektedir.