NÖBET KARTI BASTIR
  1 30.12.2017 CUMARTESİ  ARSLAN ECZ. NİKSAR
  2 31.12.2017 PAZAR  50.YIL ECZ. NİKSAR
  3 21.12.2017 PERŞEMBE  YARAMIŞ ECZ. NİKSAR
  4 20.12.2017 ÇARŞAMBA  TUĞLU ECZ. NİKSAR
  5 26.12.2017 SALI  SAĞLIK ECZ. NİKSAR
  6 23.12.2017 CUMARTESİ  MERKEZ ECZ. NİKSAR
  7 28.12.2017 PERŞEMBE  LOKMAN ECZ. NİKSAR
  8 29.12.2017 CUMA  İLÇEM ECZ. NİKSAR
  9 24.12.2017 PAZAR  HAYAT ECZ. NİKSAR
  10 17.12.2017 PAZAR  GÖKHAN ECZ. NİKSAR
  11 27.12.2017 ÇARŞAMBA  ÇAVUŞOĞLU ECZ. NİKSAR
  12 25.12.2017 PAZARTESİ  BENDUYLU ECZ. NİKSAR
  13 22.12.2017 CUMA  ARSLAN ECZ. NİKSAR
  14 18.12.2017 PAZARTESİ  ANADOLU ECZ. NİKSAR
  15 19.12.2017 SALI  AKSOY ECZ. NİKSAR
  16 16.12.2017 CUMARTESİ  50.YIL ECZ. NİKSAR
  17 06.12.2017 ÇARŞAMBA  YARAMIŞ ECZ. NİKSAR
  18 05.12.2017 SALI  TUĞLU ECZ. NİKSAR
  19 11.12.2017 PAZARTESİ  SAĞLIK ECZ. NİKSAR
  20 15.12.2017 CUMA  MERKEZ ECZ. NİKSAR
  21 13.12.2017 ÇARŞAMBA  LOKMAN ECZ. NİKSAR
  22 14.12.2017 PERŞEMBE  İLÇEM ECZ. NİKSAR
  23 09.12.2017 CUMARTESİ  HAYAT ECZ. NİKSAR
  24 02.12.2017 CUMARTESİ  GÖKHAN ECZ. NİKSAR
  25 12.12.2017 SALI  ÇAVUŞOĞLU ECZ. NİKSAR
  26 10.12.2017 PAZAR  BENDUYLU ECZ. NİKSAR
  27 07.12.2017 PERŞEMBE  ARSLAN ECZ. NİKSAR
  28 03.12.2017 PAZAR  ANADOLU ECZ. NİKSAR
  29 04.12.2017 PAZARTESİ  AKSOY ECZ. NİKSAR
  30 08.12.2017 CUMA  50.YIL ECZ. NİKSAR
  31 21.11.2017 SALI  YARAMIŞ ECZ. NİKSAR
  32 20.11.2017 PAZARTESİ  TUĞLU ECZ. NİKSAR
  33 26.11.2017 PAZAR  SAĞLIK ECZ. NİKSAR
  34 30.11.2017 PERŞEMBE  MERKEZ ECZ. NİKSAR
  35 28.11.2017 SALI  LOKMAN ECZ. NİKSAR
  36 29.11.2017 ÇARŞAMBA  İLÇEM ECZ. NİKSAR
  37 01.12.2017 CUMA  HAYAT ECZ. NİKSAR
  38 24.11.2017 CUMA  GÖKHAN ECZ. NİKSAR
  39 27.11.2017 PAZARTESİ  ÇAVUŞOĞLU ECZ. NİKSAR
  40 25.11.2017 CUMARTESİ  BENDUYLU ECZ. NİKSAR
  41 22.11.2017 ÇARŞAMBA  ARSLAN ECZ. NİKSAR
  42 18.11.2017 CUMARTESİ  ANADOLU ECZ. NİKSAR
  43 19.11.2017 PAZAR  AKSOY ECZ. NİKSAR
  44 23.11.2017 PERŞEMBE  50.YIL ECZ. NİKSAR
  45 06.11.2017 PAZARTESİ  YARAMIŞ ECZ. NİKSAR
  46 11.11.2017 CUMARTESİ  SAĞLIK ECZ. NİKSAR
  47 15.11.2017 ÇARŞAMBA  MERKEZ ECZ. NİKSAR
  48 13.11.2017 PAZARTESİ  LOKMAN ECZ. NİKSAR
  49 14.11.2017 SALI  İLÇEM ECZ. NİKSAR
  50 16.11.2017 PERŞEMBE  HAYAT ECZ. NİKSAR
  51 09.11.2017 PERŞEMBE  GÖKHAN ECZ. NİKSAR
  52 12.11.2017 PAZAR  ÇAVUŞOĞLU ECZ. NİKSAR
  53 17.11.2017 CUMA  BENDUYLU ECZ. NİKSAR
  54 07.11.2017 SALI  ARSLAN ECZ. NİKSAR
  55 10.11.2017 CUMA  ANADOLU ECZ. NİKSAR
  56 08.11.2017 ÇARŞAMBA  50.YIL ECZ. NİKSAR
  57 05.11.2017 PAZAR  TUĞLU ECZ. NİKSAR
  58 04.11.2017 CUMARTESİ  AKSOY ECZ. NİKSAR
  59 03.11.2017 CUMA  SAĞLIK ECZ. NİKSAR
  60 31.10.2017 SALI  MERKEZ ECZ. NİKSAR
  61 29.10.2017 PAZAR  LOKMAN ECZ. NİKSAR
  62 30.10.2017 PAZARTESİ  İLÇEM ECZ. NİKSAR
  63 01.11.2017 ÇARŞAMBA  HAYAT ECZ. NİKSAR
  64 25.10.2017 ÇARŞAMBA  GÖKHAN ECZ. NİKSAR
  65 28.10.2017 CUMARTESİ  ÇAVUŞOĞLU ECZ. NİKSAR
  66 02.11.2017 PERŞEMBE  BENDUYLU ECZ. NİKSAR
  67 26.10.2017 PERŞEMBE  ANADOLU ECZ. NİKSAR
  68 27.10.2017 CUMA  AKSOY ECZ. NİKSAR
  69 24.10.2017 SALI  50.YIL ECZ. NİKSAR
  70 22.10.2017 PAZAR  YARAMIŞ ECZ. NİKSAR
  71 21.10.2017 CUMARTESİ  TUĞLU ECZ. NİKSAR
  72 23.10.2017 PAZARTESİ  ARSLAN ECZ. NİKSAR
  73 20.10.2017 CUMA  50.YIL ECZ. NİKSAR
  74 07.10.2017 CUMARTESİ  YARAMIŞ ECZ. NİKSAR
  75 13.10.2017 CUMA  TUĞLU ECZ. NİKSAR
  76 19.10.2017 PERŞEMBE  SAĞLIK ECZ. NİKSAR
  77 16.10.2017 PAZARTESİ  MERKEZ ECZ. NİKSAR
  78 14.10.2017 CUMARTESİ  LOKMAN ECZ. NİKSAR
  79 15.10.2017 PAZAR  İLÇEM ECZ. NİKSAR
  80 17.10.2017 SALI  HAYAT ECZ. NİKSAR
  81 10.10.2017 SALI  GÖKHAN ECZ. NİKSAR
  82 18.10.2017 ÇARŞAMBA  BENDUYLU ECZ. NİKSAR
  83 08.10.2017 PAZAR  ARSLAN ECZ. NİKSAR
  84 11.10.2017 ÇARŞAMBA  ANADOLU ECZ. NİKSAR
  85 12.10.2017 PERŞEMBE  AKSOY ECZ. NİKSAR
  86 09.10.2017 PAZARTESİ  50.YIL ECZ. NİKSAR
  87 04.10.2017 ÇARŞAMBA  YARAMIŞ ECZ. NİKSAR
  88 01.10.2017 PAZAR  MERKEZ ECZ. NİKSAR
  89 06.10.2017 CUMA  LOKMAN ECZ. NİKSAR
  90 02.10.2017 PAZARTESİ  HAYAT ECZ. NİKSAR
  91 05.10.2017 PERŞEMBE  ÇAVUŞOĞLU ECZ. NİKSAR
  92 03.10.2017 SALI  BENDUYLU ECZ. NİKSAR
  93 30.09.2017 CUMARTESİ  İLÇEM ECZ. NİKSAR
  94 29.09.2017 CUMA  YARAMIŞ ECZ. NİKSAR
  95 28.09.2017 PERŞEMBE  TUĞLU ECZ. NİKSAR
  96 19.09.2017 SALI  SAĞLIK ECZ. NİKSAR
  97 16.09.2017 CUMARTESİ  MERKEZ ECZ. NİKSAR
  98 21.09.2017 PERŞEMBE  LOKMAN ECZ. NİKSAR
  99 22.09.2017 CUMA  İLÇEM ECZ. NİKSAR
  100 17.09.2017 PAZAR  HAYAT ECZ. NİKSAR
  101 25.09.2017 PAZARTESİ  GÖKHAN ECZ. NİKSAR
  102 20.09.2017 ÇARŞAMBA  ÇAVUŞOĞLU ECZ. NİKSAR
  103 18.09.2017 PAZARTESİ  BENDUYLU ECZ. NİKSAR
  104 23.09.2017 CUMARTESİ  ARSLAN ECZ. NİKSAR
  105 26.09.2017 SALI  ANADOLU ECZ. NİKSAR
  106 27.09.2017 ÇARŞAMBA  AKSOY ECZ. NİKSAR
  107 24.09.2017 PAZAR  50.YIL ECZ. NİKSAR
  108 14.09.2017 PERŞEMBE  YARAMIŞ ECZ. NİKSAR
  109 13.09.2017 ÇARŞAMBA  TUĞLU ECZ. NİKSAR
  110 08.09.2017 CUMA  MERKEZ ECZ. NİKSAR
  111 06.09.2017 ÇARŞAMBA  LOKMAN ECZ. NİKSAR
  112 07.09.2017 PERŞEMBE  İLÇEM ECZ. NİKSAR
  113 10.09.2017 PAZAR  GÖKHAN ECZ. NİKSAR
  114 05.09.2017 SALI  ÇAVUŞOĞLU ECZ. NİKSAR
  115 15.09.2017 CUMA  ARSLAN ECZ. NİKSAR
  116 11.09.2017 PAZARTESİ  ANADOLU ECZ. NİKSAR
  117 12.09.2017 SALI  AKSOY ECZ. NİKSAR
  118 09.09.2017 CUMARTESİ  50.YIL ECZ. NİKSAR
  119 30.08.2017 ÇARŞAMBA  SAĞLIK ECZ. NİKSAR
  120 04.09.2017 PAZARTESİ  LOKMAN ECZ. NİKSAR
  121 02.09.2017 CUMARTESİ  HAYAT ECZ. NİKSAR
  122 01.09.2017 CUMA  ÇAVUŞOĞLU ECZ. NİKSAR
  123 03.09.2017 PAZAR  BENDUYLU ECZ. NİKSAR
  124 31.08.2017 PERŞEMBE  ARSLAN ECZ. NİKSAR
  125 29.08.2017 SALI  TUĞLU ECZ. NİKSAR
  126 20.08.2017 PAZAR  SAĞLIK ECZ. NİKSAR
  127 24.08.2017 PERŞEMBE  MERKEZ ECZ. NİKSAR
  128 22.08.2017 SALI  LOKMAN ECZ. NİKSAR
  129 23.08.2017 ÇARŞAMBA  İLÇEM ECZ. NİKSAR
  130 25.08.2017 CUMA  HAYAT ECZ. NİKSAR
  131 26.08.2017 CUMARTESİ  GÖKHAN ECZ. NİKSAR
  132 21.08.2017 PAZARTESİ  ÇAVUŞOĞLU ECZ. NİKSAR
  133 19.08.2017 CUMARTESİ  BENDUYLU ECZ. NİKSAR
  134 27.08.2017 PAZAR  ANADOLU ECZ. NİKSAR
  135 28.08.2017 PAZARTESİ  AKSOY ECZ. NİKSAR
  136 15.08.2017 SALI  YARAMIŞ ECZ. NİKSAR
  137 14.08.2017 PAZARTESİ  TUĞLU ECZ. NİKSAR
  138 07.08.2017 PAZARTESİ  SAĞLIK ECZ. NİKSAR
  139 09.08.2017 ÇARŞAMBA  MERKEZ ECZ. NİKSAR
  140 08.08.2017 SALI  İLÇEM ECZ. NİKSAR
  141 10.08.2017 PERŞEMBE  HAYAT ECZ. NİKSAR
  142 18.08.2017 CUMA  GÖKHAN ECZ. NİKSAR
  143 11.08.2017 CUMA  BENDUYLU ECZ. NİKSAR
  144 16.08.2017 ÇARŞAMBA  ARSLAN ECZ. NİKSAR
  145 12.08.2017 CUMARTESİ  ANADOLU ECZ. NİKSAR
  146 13.08.2017 PAZAR  AKSOY ECZ. NİKSAR
  147 17.08.2017 PERŞEMBE  50.YIL ECZ. NİKSAR
  148 05.08.2017 CUMARTESİ  SAĞLIK ECZ. NİKSAR
  149 06.08.2017 PAZAR  ÇAVUŞOĞLU ECZ. NİKSAR
  150 03.08.2017 PERŞEMBE  GÖKHAN ECZ. NİKSAR
  151 01.08.2017 SALI  ARSLAN ECZ. NİKSAR
  152 04.08.2017 CUMA  ANADOLU ECZ. NİKSAR
  153 02.08.2017 ÇARŞAMBA  50.YIL ECZ. NİKSAR
  154 31.07.2017 PAZARTESİ  LOKMAN ECZ. NİKSAR
  155 30.07.2017 PAZAR  TUĞLU ECZ. NİKSAR
  156 28.07.2017 CUMA  SAĞLIK ECZ. NİKSAR
  157 25.07.2017 SALI  MERKEZ ECZ. NİKSAR
  158 23.07.2017 PAZAR  LOKMAN ECZ. NİKSAR
  159 24.07.2017 PAZARTESİ  İLÇEM ECZ. NİKSAR
  160 26.07.2017 ÇARŞAMBA  HAYAT ECZ. NİKSAR
  161 22.07.2017 CUMARTESİ  ÇAVUŞOĞLU ECZ. NİKSAR
  162 27.07.2017 PERŞEMBE  BENDUYLU ECZ. NİKSAR
  163 29.07.2017 CUMARTESİ  AKSOY ECZ. NİKSAR
  164 16.07.2017 PAZAR  YARAMIŞ ECZ. NİKSAR
  165 15.07.2017 CUMARTESİ  TUĞLU ECZ. NİKSAR
  166 13.07.2017 PERŞEMBE  SAĞLIK ECZ. NİKSAR
  167 19.07.2017 ÇARŞAMBA  GÖKHAN ECZ. NİKSAR
  168 14.07.2017 CUMA  ÇAVUŞOĞLU ECZ. NİKSAR
  169 12.07.2017 ÇARŞAMBA  BENDUYLU ECZ. NİKSAR
  170 17.07.2017 PAZARTESİ  ARSLAN ECZ. NİKSAR
  171 20.07.2017 PERŞEMBE  ANADOLU ECZ. NİKSAR
  172 21.07.2017 CUMA  AKSOY ECZ. NİKSAR
  173 18.07.2017 SALI  50.YIL ECZ. NİKSAR
  174 07.07.2017 CUMA  TUĞLU ECZ. NİKSAR
  175 10.07.2017 PAZARTESİ  MERKEZ ECZ. NİKSAR
  176 08.07.2017 CUMARTESİ  LOKMAN ECZ. NİKSAR
  177 09.07.2017 PAZAR  İLÇEM ECZ. NİKSAR
  178 11.07.2017 SALI  HAYAT ECZ. NİKSAR
  179 04.07.2017 SALI  BENDUYLU ECZ. NİKSAR
  180 05.07.2017 ÇARŞAMBA  ANADOLU ECZ. NİKSAR
  181 06.07.2017 PERŞEMBE  AKSOY ECZ. NİKSAR
  182 03.07.2017 PAZARTESİ  HAYAT ECZ. NİKSAR
  183 28.06.2017 ÇARŞAMBA  SAĞLIK ECZ. NİKSAR
  184 25.06.2017 PAZAR  MERKEZ ECZ. NİKSAR
  185 30.06.2017 CUMA  LOKMAN ECZ. NİKSAR
  186 24.06.2017 CUMARTESİ  İLÇEM ECZ. NİKSAR
  187 27.06.2017 SALI  GÖKHAN ECZ. NİKSAR
  188 29.06.2017 PERŞEMBE  ÇAVUŞOĞLU ECZ. NİKSAR
  189 26.06.2017 PAZARTESİ  50.YIL ECZ. NİKSAR
  190 23.06.2017 CUMA  YARAMIŞ ECZ. NİKSAR
  191 22.06.2017 PERŞEMBE  TUĞLU ECZ. NİKSAR
  192 13.06.2017 SALI  SAĞLIK ECZ. NİKSAR
  193 15.06.2017 PERŞEMBE  LOKMAN ECZ. NİKSAR
  194 16.06.2017 CUMA  İLÇEM ECZ. NİKSAR
  195 11.06.2017 PAZAR  HAYAT ECZ. NİKSAR
  196 19.06.2017 PAZARTESİ  GÖKHAN ECZ. NİKSAR
  197 14.06.2017 ÇARŞAMBA  ÇAVUŞOĞLU ECZ. NİKSAR
  198 12.06.2017 PAZARTESİ  BENDUYLU ECZ. NİKSAR
  199 17.06.2017 CUMARTESİ  ARSLAN ECZ. NİKSAR
  200 20.06.2017 SALI  ANADOLU ECZ. NİKSAR
  201 21.06.2017 ÇARŞAMBA  AKSOY ECZ. NİKSAR
  202 18.06.2017 PAZAR  50.YIL ECZ. NİKSAR
  203 08.06.2017 PERŞEMBE  YARAMIŞ ECZ. NİKSAR
  204 07.06.2017 ÇARŞAMBA  TUĞLU ECZ. NİKSAR
  205 10.06.2017 CUMARTESİ  MERKEZ ECZ. NİKSAR
  206 09.06.2017 CUMA  HAYAT ECZ. NİKSAR
  207 04.06.2017 PAZAR  GÖKHAN ECZ. NİKSAR
  208 05.06.2017 PAZARTESİ  ANADOLU ECZ. NİKSAR
  209 06.06.2017 SALI  AKSOY ECZ. NİKSAR
  210 03.06.2017 CUMARTESİ  50.YIL ECZ. NİKSAR
  211 29.05.2017 PAZARTESİ  SAĞLIK ECZ. NİKSAR
  212 02.06.2017 CUMA  MERKEZ ECZ. NİKSAR
  213 31.05.2017 ÇARŞAMBA  LOKMAN ECZ. NİKSAR
  214 01.06.2017 PERŞEMBE  İLÇEM ECZ. NİKSAR
  215 27.05.2017 CUMARTESİ  HAYAT ECZ. NİKSAR
  216 30.05.2017 SALI  ÇAVUŞOĞLU ECZ. NİKSAR
  217 28.05.2017 PAZAR  BENDUYLU ECZ. NİKSAR
  218 25.05.2017 PERŞEMBE  ARSLAN ECZ. NİKSAR
  219 26.05.2017 CUMA  50.YIL ECZ. NİKSAR
  220 24.05.2017 ÇARŞAMBA  YARAMIŞ ECZ. NİKSAR
  221 23.05.2017 SALI  TUĞLU ECZ. NİKSAR
  222 20.05.2017 CUMARTESİ  GÖKHAN ECZ. NİKSAR
  223 19.05.2017 CUMA  ARSLAN ECZ. NİKSAR
  224 21.05.2017 PAZAR  ANADOLU ECZ. NİKSAR
  225 22.05.2017 PAZARTESİ  AKSOY ECZ. NİKSAR
  226 09.05.2017 SALI  YARAMIŞ ECZ. NİKSAR
  227 14.05.2017 PAZAR  SAĞLIK ECZ. NİKSAR
  228 18.05.2017 PERŞEMBE  MERKEZ ECZ. NİKSAR
  229 16.05.2017 SALI  LOKMAN ECZ. NİKSAR
   13.12.2017 ÇARŞAMBA  NÖ.ECZ.
   TOKAT ECZANE SIRALARI
PİYADE ER
BULUT ECZ.  Sıradaki
JANDARMA ER
ÇAĞRI ECZ.  Sıradaki
PERİTON DİYALİZ
KARŞIYAKA ECZ.  Sıradaki
EPO
TEKELİ ECZ.  Sıradaki
KAN ÜRÜNÜ
MELİH ECZ.  Sıradaki
CEZAEVİ
GAZİ ÇATAK ECZ  Sıradaki
DEVLET HAST. YATAN HASTA
SEVGİ ECZ.  Sıradaki
HAYAT BAKIM MERKEZİ
TOKAT ECZ.  Sıradaki
HUZUR EVİ
AKADEMİ ECZ.  Sıradaki
BAKIM REHABİLTASYON
AKADEMİ ECZ.  Sıradaki
ŞİFA BAKIM EVLERİ
TOKAT ECZ.  Sıradaki
UNİV. VE RUH SAĞ. HASTANE.
SEVİLAY ECZ.  Sıradaki
SAĞLIK BAKIM EVLERİ
CAN ECZ.  Sıradaki
   ELEKTRONİK TABELA
© Copright 2016 www.tokateo.org Tüm hakları Tokat Eczacı Odası'na aittir.Bu sitede yer alan sağlıkla ilgili bilgiler hekimlerin tavsiyeleri yerine kullanılamaz

Adres : Alipaşa Mah. GOP. Bulvarı 28. Sokak No :6 Kat : 3/1 TOKAT / MERKEZ

Tel : 0356 214 98 96   Faks : 0356 214 99 96 Gsm : 0545 214 98 96 E-mail : tokateo@hotmail.com