2018 YILI SGK VE MEDİKAL SÖZLEŞMELERİ ODAMIZA GELMİŞTİR.2018 YILI SGK VE MEDİKAL SÖZLEŞMELERİ ODAMIZA GELMİŞTİR.Değerli Meslektaşımız;

2018 SGK İlaç Temin ve Tıbbi Malzeme sözleşmelerinin Odamızdan dağıtımı 8 Mayıs 2018 Salı günü (Bugün) başlamıştır.

Sözleşmelerin doldurulup 31 Mayıs 2018 Salı günü saat 17.00’e kadar odamıza teslim edilmesi gerekmektedir.

Sözleşme alınabilmesi için Oda aidatlarının ödenmesi gerekmektedir.

Aidatını ve sözleşme bedelini havale yapacak olan Eczacılarımızın aşağıdaki hesap numarasına yatırarak dekontunu mail atmaları rica olunur.

41. Bölge Tokat Eczacı Odası Hesap Numaraları:
İş Bankası Tokat Sanayi Şubesi
Hesap No:5801-0199634
İban No:TR83 0006 4000 0015 8010 1996 34

E-mail : tokateo@hotmail.com

Sözleşmeler Hakkında Bilgilendirme

1.     SGK İlaç Temin Sözleşmesi için;

·        Sözleşme Tarihi olarak 01/04/2018 yazılacaktır.

·        Sözleşmenin her sayfasının en altına “PROTOKOL HÜKÜMLERİNİ OKUDUM ve KABUL ETTİM” el yazısı ile yazılarak imzalanacaktır. (Sözleşmenin 4 nüshasına ve her bir nüshasının 4 sayfasına olmak üzere toplam 16 adet olacaktır)

·        2017 Yılı Satış Hasılatı Eklenecektir.(Vergi Dairesinden Onaylı)

·        Sözleşme ekinde verilecek olan sözleşme talep dilekçesi kaşelenerek imzalanacaktır.

·        Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir) sözleşme ekine eklenecektir.

·        Sözleşme Bedelleri;

1.     Satış Hasılatı ;

0 – 230.000 arası olan meslektaşlarımız için (%0 iskonto) 150 TL,

230.001 – 460.000 arası olan meslektaşlarımız için (%0 iskonto) 250 TL,

460.001 – 805.000 arası olan meslektaşlarımız için (%0 iskonto) 350 TL,

805.001 – 1.035.000 arası olan meslektaşlarımız için (%0.75 iskonto) 450 TL,

1.035.001 – 1.380.000 arası olan meslektaşlarımız için (%2.20 iskonto) 500 TL,

1.380.001 – 1.725.000 arası olan meslektaşlarımız için (%2.20 iskonto) 550 TL,

1.725.001 ve üzeri olan meslektaşlarımız için (%2.75 iskonto) 550 TL, dir.

1.     SGK Tıbbi Malzeme Sözleşmesi için;

·        Sözleşme Tarihi olarak 01/04/2018 yazılacaktır.

·        Sözleşmenin her sayfasının en altına “PROTOKOL HÜKÜMLERİNİ OKUDUM ve KABUL ETTİM” el yazısı ile yazılarak imzalanacaktır. (Sözleşmenin 4 nüshasına ve her bir nüshasının 8 sayfasına olmak üzere toplam 32 adet olacaktır)

·        Sözleşme ekinde verilecek olan sözleşme talep dilekçesi kaşelenerek imzalanacaktır.

·        Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir) sözleşme ekine eklenecektir.

·        Sözleşme Bedeli yoktur.

·        Sözleşmenin 3.2.8. maddesi gereği Taahhüt vermeyen (Ek-6/3) ve TİTUBB/ÜTS kayıt işlemlerini tamamlamayan eczanelerden hizmet alınmaz.

Bu nedenle meslektaşlarımızın aşağıdaki tıbbi malzeme gruplarının tamamını ( Tıbbi Malzemelere İlişkin Reçeteler, Hasta Alt Bezleri, Hazır Protez/Ortez Reçeteleri )karşılayabilmeleri için ÜTS kayıtlarının olması gerekmektedir. ÜTS kaydı olmayan meslektaşlarımızın ÜTS kayıt tarihinden öncesine ait reçete bedelleri ödenmeyecektir.

·         

·        İlk defa Tıbbi Malzeme Sözleşmesi yapacak olan meslektaşlarımızın;

·        2. Sayfada yer alan adres bilgilerini,

·        5. Sayfada yer alan EK-6/1 SÖZLEŞME YAPMAK İÇİN ARANAN BELGELER FORMU bölümünü,

·        5. Sayfada yer alan SÖZLEŞME BAŞVURU FORMU bölümünü,

·        5. Sayfada yer alan EK-6/3 ECZANE TAAHHÜTNAMESİ bölümünü,

doldurarak imzalamaları gerekmektedir.

İlk defa Tıbbi Malzeme Sözleşmesi yapacak olan meslektaşlarımızın bu işlemlere ek olarak aşağıdaki belgeleri de sözleşmeye ek olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

·        Eczane Mesul Müdür İmza Sirküleri, (Noter onaylı olmalıdır)

·        Kimlik Fotokopisi, (Noter onaylı olmalıdır)

·        Eczane Mesul Müdürünün İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş mesul müdürlük belge ve eczane ruhsat fotokopisi, (Noter onaylı yada Düzenleyen İl Sağlık Müdürlüğü onaylı olmalıdır.) 


© Copright 2016 www.tokateo.org Tüm hakları Tokat Eczacı Odası'na aittir.Bu sitede yer alan sağlıkla ilgili bilgiler hekimlerin tavsiyeleri yerine kullanılamaz

Adres : Alipaşa Mah. GOP. Bulvarı 28. Sokak No :6 Kat : 3/1 TOKAT / MERKEZ

Tel : 0356 214 98 96   Faks : 0356 214 99 96 Gsm : 0545 214 98 96 E-mail : tokateo@hotmail.com