BİLİMSEL ECZACILIĞIN 178. YILI KUTLU OLSUN!
 

BİLİMSEL ECZACILIĞIN 178. YILI KUTLU OLSUN!

 

Değerli meslektaşlarım sevgili misafirlerimiz

Ülkemizde modern-bilimsel eczacılığın kuruluşunun 178. yılı dolayısıyla gerçekleştireceğimiz etkinliğimize hoş geldiniz. Tarihi, ilaçla başlayan, kökleri yüzyıllara dayanan bir mesleğin mensuplarıyız. Ancak Türkiye’de eczacılığın usta-çırak ilişkisi içerisinde öğrenilen bir meslek olmaktan çıkarak akademik bir mesleğe dönüşmesi 1839 yılının 14 Mayıs’ında Mekteb-i Tıbbiye içerisinde açılan eczacılık sınıfına dayanıyor. O günden bu yana yaklaşık iki yüzyıldır halk sağlığını merkeze alan bir perspektifle, sağlığın bireysel ve toplumsal tam bir iyilik hali olduğunun bilinciyle hizmet veriyoruz. Sağlık sisteminin kurucu öznelerinden biri olarak Türkiye’nin dört bir köşesinde hayatın her alanına dokunarak ülkemize ve insanlarımızın sağlığına değer katıyoruz. Dün ve bugün olduğu gibi yarınlarda da insan, toplum ve doğa yararına sağlık, ilaç, eczacılık hizmeti üretmeye devam edeceğiz.

Değerli misafirler

Milli sağlık politikasının temel unsurlarından birisi yerli ilaç üretimidir. Maalesef son yıllarda ithal ilaç yerli ilaç dengesinin ithal ilaçlar lehine bozulduğunu görmekteyiz. Türkiyede ithal ilaç pazarının değersel büyüklüğü % 66 yerli ilaç lehine iken bugün bu oran % 42 lere kadar gerilemiştir. Pahalı olan ithal ilaçların oranındaki artışın kamu maliyesine nasıl bir etki ettiğini iyi çözümlemek gerekir.  Sağlık maliyetleri her geçen gün biraz daha artarken, uluslararası rekabet koşullarında tüm ülkelerin kendi yerli ilaçlarını üretmesi artık stratejik bir zorunluluk haline gelmiş bulunmaktadır. Ancak yerli ilaç üretimini geliştirirken özellikle katma değeri yüksek, biyoteknolojik ve nanoteknoljik ilaç üretimine ve yeni moleküller geliştirmeye ağırlık verilmeli, bunun için mutlaka ilaç ar-ge sine yapılan yatırımlar artırılmalıdır

 

 

Değerli misafirler

 Hasta-insan odaklı eczacılık anlayışı çerçevesinde toplum sağlığının, hasta güvenliğinin, ilaca erişim hakkının ve nitelikli ilaç hizmeti sunumunun korunması ve geliştirilmesi dün olduğu gibi bugün de birincil önceliğimizdir. Sağlık okuryazarlığı düşük, ekonomik kaynakları kısıtlı olan toplumumuz  ilaçta reklama henüz hiçbir şekilde hazır değildir.

Diğer yandan toplumun sağlık okur-yazarlığı düzeyi göz önünde bulundurulduğunda, ilaçların herhangi bir ticari ürün gibi reklamının yapılması, ilaç kullanımının artmasına bağlı olarak ilaçlardan kaynaklı sorunları ve tedavi gerekliliğini, dolayısıyla hem kişilerin hem kamunun sağlık maliyetlerini artıracaktır. ilaç şirketlerinin ar-ge’ye ayırdığı kaynaklar pazarlamaya ayırdığı kaynaklarının yarısı kadardır. Ciddi sağlık riskleri, hatta ölümler ile karşılaşmak istemiyorsak , ilaçta reklam ve internetten ilaç satışına yönelik girişimlere izin verilmemelidir. İlaç hekim reçetesiyle eczacı kontrolü ve danışmanlığında hastaya sunulmalıdır.

Bu bağlamda tıbbı bitkisel ürünler, gıda takviyeleri ve kozmetikler gibi diğer sağlık ürünleri de eczacı eliyle eczanelerden sunulmalıdır. Ülkemizde bitkisel ürün, gıda takviyesi, takviye edici gıda, gıda destek maddesi adı altında aktar, baharatçı ve benzeri dükkânlarda pek çok ürün satılmakta, bu ürünler eczacılık yahut sağlık ile ilgisi olmayan kişiler tarafından değişik hastalıklara karsı tavsiye edilmekte ve ilaç olarak satılmaktadır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan ruhsat alıp bitkisel ilaç olarak piyasaya sürülen ürünler ile ilgili uyarılarımızı sürdürüyoruz. Her seferinde farmasötik forma getirilmiş ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından titiz kontrollerden sonra ruhsatlandırılması gerektiğini; asıl yetkili olması gerekenin Sağlık Bakanlığı olduğunu söylüyoruz.

 

Değerli misafirler

2009’dan bu yana 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü belli bir tema yahut temalar çerçevesinde bir hafta olarak kutluyoruz. Bu seneki ana temalarımızdan biri; “ASTIM/KOAH ALANINDA ECZACI DANIŞMANLIĞI”.

Bu doğrultuda; eczacıların mesleki niteliklerini geliştirmek, hasta odaklı eczacılık hizmet modelini yaygınlaştırmak ve böylece hastalara verilen hizmetin kalitesini artırarak, yaşam kalitelerini yükseltmek hedefleri çerçevesinde Kasım 2014’de başlattığımız Smart Eczane Programı’nın ilk modülü Astım ve Koah üzerineydi.

Pilot uygulama sonuçlarını hatırlatacak olursak;

·         Eczaneye başvuran Astım/Koah hastalarının Astım Kontrol Test Puanı’nda  % 76 iyileşme görülmüş,

·         PİK Akış Değerleri % 40 iyileşmiş,

·         Salbumatol kullanımında % 30 azalma olmuştur.

Bu sonuçlar Astım/Koah alanında eczacı danışmanlığının nasıl olumlu çıktılar verdiğini gözler önüne sermektedir. Eczacıların sağlık sistemi içerisinde etkin biçimde konumlandırılmasının; toplum sağlığının korunması, ilaç tedavi sonuçlarının iyileştirilmesi ve ülke ekonomisi bakımından büyük katkılar sağlayacağı tartışma kabul etmez bir gerçektir

Astım/Koah ile başlayan Smart Eczane Programımız, diyabet ile devam edecek. İleriki dönemde halka halka genişleyerek, hipertansiyon, sigara bıraktırma gibi konuları da kapsamayı ve insanlarımıza ulaşmayı planlıyoruz. 

Değerli misafirler

Bitirirken anneler günü vesilesiyle tüm annelere sağlık ve afiyetler diliyorum, vefat eden tüm annelerimizede Allahtan rahmet diliyorum.

Tüm meslektaşlarımızın 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü’nü kutluyor;  siz değerli misafirlerimize  sağlık dolu günler diliyor sizleri Tokat Eczacı Odası Yönetim Kurulu adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum

 Kemal Atan Gür usta ve arkadaşlarıyla baş başa iyi seyirler

 

 

 

 


© Copright 2016 www.tokateo.org Tüm hakları Tokat Eczacı Odası'na aittir.Bu sitede yer alan sağlıkla ilgili bilgiler hekimlerin tavsiyeleri yerine kullanılamaz

Adres : Alipaşa Mah. GOP. Bulvarı 28. Sokak No :6 Kat : 3/1 TOKAT / MERKEZ

Tel : 0356 214 98 96   Faks : 0356 214 99 96 Gsm : 0545 214 98 96 E-mail : tokateo@hotmail.com