Tadilat İçin İstenilen Belgeler

1.    Dilekçe :Eczanesinde tadilat yapacağını bildirir el yazısı ile yazılmış dilekçe

2.    Eczanenin Yeni Krokisi :Eczaneninvaziyet planı ve krokisini çizen mimar veya mühendisin kaşe ve imzası bulunmalıdır. Ayrıca kroki Belediye İmar İşleri tarafından da onaylanmalıdır. Krokide eczanenin açık adresi ,konumu , bölümleri ,boyutları ,eczane ve  eczacının ismi açık olarak gösterilmelidir.

3.    Bölge Temsilciliği Raporu:: Eczacı Odası tarafından Bölge Temsilciliğinden istenilecek uygunluk raporu

4.    Belediye onay yazısı : Eczaneye ikinci kapının açılması,dükkan birleştirilmesi,asma kat ilavesi vb. belediyeden de onay alınması gereken tadilatlarda,söz konusu tadilatın uygun olduğuna dair belediyeden alınan yazı

NOT:Dükkan birleştirilmesi durumunda eklenen yeni dükkanla ilgili aşağıdaki belgelerin de eklenmesi gerekir.

5.    Tapu Fotokopisi :Eczane olacak yer tapuda dükkan olarak yazmalıdır. Yazmıyorsa Belediye’den dükkan veya işyeri olarak kullanılabileceğine dair yazı olmalıdır.

6.    Yapı Ruhsatı veya Yapı Kullanım İzin Belgesi:Belediye İmar İşlerinden aslı gibidir onaylı olmalıdır. Yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi yoksa Belediye’den “2981/3290 sayılı yasanın geçici 2. Maddesinin a bendinde belirtilen Ruhsat ve Yapı Kullanma İzni alınmış sayılan yapılardan olduğu “ belirtilen yazı alınmalıdır.

7.    Kira Kontratı: Eczane olacak dükkanı kiraya veren kişi tapu sahibi değilse kiraya verebilme yetki belgesinin (noter onaylı vekaletname) eklenmesi gerekir.

© Copright 2016 www.tokateo.org Tüm hakları Tokat Eczacı Odası'na aittir.Bu sitede yer alan sağlıkla ilgili bilgiler hekimlerin tavsiyeleri yerine kullanılamaz

Adres : Alipaşa Mah. GOP. Bulvarı 28. Sokak No :6 Kat : 3/1 TOKAT / MERKEZ

Tel : 0356 214 98 96   Faks : 0356 214 99 96 Gsm : 0545 214 98 96 E-mail : tokateo@hotmail.com