Eczane Devrinde İstenen Belgeler

1.    Dilekçe :Eczaneyi devir alacağını bildirir el yazısı ile yazılmış dilekçe

2.    Önceki Eczanenin Ruhsat Fotokopisi:

3.    Devir Senedi  (Noterden) : Devir Senedinde ilaçların , psikotrop ilaçların , uyuşturucu ilaçların ayrı ayrı belirtilmesi gereklidir.

4.    Eczanenin Krokisi (1 asıl ,1 fotokopi):Eczane olacak yerin vaziyet planı ve krokisini çizen mimar veya mühendisin kaşe ve imzası bulunmalıdır. Ayrıca kroki Belediye İmar İşleri tarafından da onaylanmalıdır. Krokide eczanenin açık adresi ,konumu , bölümleri ,boyutları ,eczane ve  eczacının ismi açık olarak gösterilmelidir.

5.    Tapu Fotokopisi :Eczane olacak yer tapuda dükkan olarak yazmalıdır. Yazmıyorsa Belediye’den dükkan veya işyeri olarak kullanılabileceğine dair yazı olmalıdır.

6.    Yapı Ruhsatı veya Yapı Kullanım İzin Belgesi:Belediye İmar İşlerinden aslı gibidir onaylı olmalıdır. Yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi yoksa Belediye’den “2981/3290 sayılı yasanın geçici 2. Maddesinin a bendinde belirtilen Ruhsat ve Yapı Kullanma İzni alınmış sayılan yapılardan olduğu “ belirtilen yazı alınmalıdır.

7.    Kira Kontratı: Eczane olacak dükkanı kiraya veren kişi tapu sahibi değilse kiraya verebilme yetki belgesinin (noter onaylı vekaletname) eklenmesi gerekir.

8.    Elektrik-Su Abone makbuzları: Eczane açılacak yerin su ve elektrik hizmetlerinden yararlandığını gösterir eczacı adına güvence alındısı veya fatura sureti veya abone belgesi

9.    Taahhütname : Eczanenin tamamen kendine ait olduğu , ikinci şahısların eczane üzerinde hak talep edemeyeceklerine dair ve eczacının  eczanesinde bundan böyle yapacağı alışverişler için kendi imzasını taşıyan senet ve çek kullanacağını beyan ve taahhüt ettiğini bildirir Noterden alınan taahhütname

10.Bölge Temsilciliği Raporu : Eczacı Odası tarafından Bölge Temsilciliğinden istenilecek uygunluk raporu

11.Varsa daha önceden çalıştığı yerden ilişik kesme belgesi

12. Oda Aidatları

13. 2 adet plastik dosya ve 10 adet şeffaf zarf dosya

 

 

NOT: Başvuru bizzat eczacının kendisi tarafından Eczacı Odası Hizmet Bürosuna yapılacaktır. Posta yolu ile veya başka şahıslar ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

© Copright 2016 www.tokateo.org Tüm hakları Tokat Eczacı Odası'na aittir.Bu sitede yer alan sağlıkla ilgili bilgiler hekimlerin tavsiyeleri yerine kullanılamaz

Adres : Alipaşa Mah. GOP. Bulvarı 28. Sokak No :6 Kat : 3/1 TOKAT / MERKEZ

Tel : 0356 214 98 96   Faks : 0356 214 99 96 Gsm : 0545 214 98 96 E-mail : tokateo@hotmail.com